Live calendar


30
MAY

03:00

15a7f5f4-91b3-4c28-a2cc-211c0945aa3d

Frukostseminarium: Årsrapport om universitet och högskolor

UKÄ presenterar sin årsrapport med statistik och analys över läget i svensk högskola. Du får en samlad bild över vad som har hänt inom högskolan det senaste året och de viktigaste trenderna. Seminariet är kostnadsfritt.

30 May 2018 03:00 - 30 May 2018 04:00

OnlineOffline0