Live calendar


26
OCT

03:00

Fad33d92-9ea5-415e-b115-352012ad09fc

Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling

Utvärderingsmodeller för offentlig upphandling – hur säkerställer vi transparens och förutsägbarhet?

26 Oct 2018 03:00 - 26 Oct 2018 06:00

OnlineOffline0